Sở Hữu Trí Tuệ

Được biết đến là một công ty tư vấn có những chuyên gia tư vấn về sở hữu trí tuệ giỏi tại Việt Nam. Bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ của Big Data Law có kinh nghiệm về một loạt các vấn đề về luật sở hữu trí tuệ và nắm bắt kịp với sự phát triển về pháp luật sở hữu trí tuệ trong thời đại mới của thương mại điện tử và Internet.

Các lĩnh vực hành nghề của các luật sư trong Bộ phận này bao gồm:

a. Bằng sáng chế

Các thành viên trong Bộ phận cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến việc bảo hộ sáng chế bao gồm việc soạn thảo, nộp và theo dõi tiến trình xét nghiệm Đơn xin bảo hộ sáng chế, bao gồm cả việc khiếu nại các quyết định liên quan của Cục Sở hữu trí tuệ. Các dịch vụ này có thể bao gồm cả việc phối hợp nộp và theo dõi tiến trình xét nghiệm đối với Đơn được nộp theo Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (PCT) và/hoặc các hồ sơ xin cấp bằng sáng chế nước ngoài. Các thành viên trong nhóm cũng có thể đưa ra những ý kiến liên quan đến khả năng bảo hộ sáng chế, đánh giá yếu tố vi phạm đối với sáng chế đã được bảo hộ.

Xem Chi Tiết Tư Vân Bằng Sáng Chế

b. Nhãn hiệu

Các thành viên của Bộ phận cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu, nhãn dịch vụ. Ngoài việc thường xuyên soạn thảo và theo dõi Đơn xin đăng ký nhãn hiệu và nhãn dịch vụ (bao gồm cả những nhãn hiệu được nộp theo Hệ thống Thỏa ước Madrid), các chuyên gia tư vấn trong Bộ phận này cũng thương phối hợp với mạng lưới các công ty luật nước ngoài trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ ở nước ngoài. Các thành viên của Bộ phận cũng tư vấn cho khách hàng về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu, về việc sử dụng và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa và nhãn và về việc nghiên cứu và điều chỉnh danh mục các nhãn hiệu.

Xem Chi Tiết Tư Vấn Nhãn Hiệu

c. Bản quyền

c. Các thành viên trong Bộ phận tư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến bản quyền thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như quảng cáo, các xuất bản phẩm in và trực tuyến và phần mềm máy tính và về quyền phát song trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình. Những chuyên gia tư vấn trong Bộ phận này rất năng động trong việc soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký bản quyền, và thường xuyên tư vấn cho khách hàng về những vấn đề như “tác phẩm công vụ” để đảm bảo rằng khách hàng là doanh nghiệp sẽ là người sở hữu bản quyền đối với những tác phẩm mà họ đã thuê để sáng tác. Các thành viên của Bộ phận này cũng tư vấn một cách rộng rãi cho khách hàng về những vấn đề bản quyền liên quan đến Internet, bao gồm những vấn như dàn khung, kết nối và phát triển trang web và quyền sở hữu. Các thành viên trong Bộ phận này cũng phác thảo chính sách sử dụng thư điện tử và Internet cho doanh nghiệp.

Xem Chi Tiết Tư Vấn Luật Bản Quyền

d. Bí mật thương mại, bí quyết và bảo vệ thông tin mật

d. Bí mật kinh doanh, bí quyết và bảo vệ thông tin mật”] Các chuyên gia tư vấn trong Bộ phận này tư vấn cho khách hàng về những phương thức bảo vệ bí mật cho các thông tin kinh doanh quan trọng của khách hàng trong việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày và trong những giao dịch cụ thể như thuê mướn người lao động, hợp đồng với bên thứ ba hoặc thương lượng mua bán trong việc kinh doanh của họ. Các chuyên gia tư vấn trong Bộ phận này thường tham gia vào việc phác thảo và xem lại các thỏa thuận bí mật, thỏa thuận về việc mua bán trong kinh doanh và tài sản kinh doanh, các thỏa thuận việc làm có bao gồm những hạn chế trong việc sử dụng và tiết lộ những bí mật thương mại và thông tin mật, và những giao ước chống cạnh tranh.

Xem Chi tiết Bí mật thương mại, bí quyết và bảo vệ thông tin mật

e. Cạnh tranh không lành mạnh

e. Cạnh tranh không lành mạnh. Các thành viên chuyên gia tư vấn trong Bộ phận này tư vấn về các biện pháp phòng ngừa trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bất kể hành vi này có liên quan đến việc sao chép thiết kế của bao gói sản phẩm hay chiếm dụng tên miền. Những chuyên gia tư vấn trong Bộ phận này có thể đưa ra những hành động phù hợp cho từng vụ việc và hiệu quả về chi phí cho khách hàng để ngăn chặn những hành vi như chiếm dụng tên miền bất hợp pháp.

Xem Chi Tiết Cạnh tranh không lành mạnh

f. Cấp phép và chuyển giao bí quyết và bảo vệ thông tin mật

Sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền và bí mật thương mại. Là một mảng trong lĩnh vực hành nghề của công ty, những chuyên gia tư vấn về Bộ phận sở hữu trí tuệ thường xuyên xử lý các vấn đề về sở hữu trí tuệ (bao gồm những vấn đề về sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền và bí mật thương mại) cả trong bối cảnh của giao dịch liên quan đến sở hữu trí tuệ cụ thể lẫn các giao dịch kinh doanh có phạm vi rộng hơn. Những luật sư này có kinh nghiệm trong việc thương thảo, phác thảo và phân tích về việc chuyển giao công nghệ và thỏa thuận về giấy phép và các thỏa thuận về an toàn. Như là một phần của công việc đó, những chuyên gia tư vấn sở hữu trí tuệ này có kinh nghiệm pháp lý cụ thể trong việc phát triển phần cứng và phần mềm và các thỏa thuận về giấy phép, cũng như các thỏa thuận về bảo trì và hỗ trợ. Những luật sư này cũng tư vấn về các vấn đề công ty và thuế liên quan đến những giao dịch có liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Xem Chi Tiết Cấp phép và chuyển giao bí quyết và bảo vệ thông tin mật

g. Tranh tụng sở hữu trí tuệ

Tranh tụng. Những luật sư tranh tụng có kinh nghiệm trong Bộ phận này phụ trách một loạt những vấn đề về tranh tụng về quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án và các cơ quan hành chính nhà nước. Những luật sư này phụ trách những vụ kiện vi phạm bản quyền, bằng sáng chế và thương hiệu. Ngoài ra, họ thường xuyên tranh tụng trong các vụ kiện về bí mật kinh doanh và những giao ước trong các vụ kiện về cạnh tranh, và các vụ xung đột tên miền Internet. Cuối cùng, các chuyên gia tư vấn trong Bộ phận này cũng làm việc với những luật sư khác trong Nhóm Tranh tụng để tư vấn về những chiến lược để tránh tranh tụng.

Xem Chi Tiết Tranh tụng sở hữu trí tuệ

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề Sở hữu trí tuệ, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: Thay số điện thoại  hoặc email cho chúng tôi tại: Thay email “> Thay email . Hoặc điền vào form dưới đây

Comments are closed.