Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên

Lĩnh vực Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên trên cơ sở phí định kỳ thực hiện các dịch vụ pháp lý cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường của khách hàng là đối tượng thuộc lĩnh vực này của Phuoc & Associates.

Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng của mình trở thành khách hàng sử dụng Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên trên cơ sở phí định kỳ và duy trì quan hệ lâu bền với chúng tôi. Để hợp thức hóa mối quan hệ này, Phuoc & Associates sẽ ký kết Hợp đồng Tổng thể về Tư vấn Pháp lý theo phí định kỳ với khách hàng. Căn  cứ theo phí dịch vụ cố định hàng tháng, văn bản hợp đồng này thể hiện cam kết của Phuoc & Associates về việc đóng vai trò là luật sư tư vấn pháp lý thuê ngoài của khách hàng tại mọi thời điểm trong suốt thời hạn hợp đồng và cung cấp cho khách hàng dịch vụ pháp lý của tất cả các chuyên gia tư vấn thuộc Phuoc & Associates thông qua các phòng ban lĩnh vực khác nhau của Công ty.

Trong suốt chiều dài lịch sử gần 20 năm của mình, Phuoc & Associates đã là chuyên gia tư vấn pháp lý  trên cơ sở phí định kỳ cho các công ty nội địa và tập đoàn đa quốc gia khác nhau tại Việt Nam. Hơn nữa, vì là dịch vụ đặc biệt dành cho khách hàng là đối tượng thuộc một hợp đồng riêng biệt, Phuoc & Associates đã đáp ứng yêu cầu về chi tiết của khách hàng và thuyên chuyển luật sư của mình để đáp ứng yêu cầu đặc biệt của khách hàng, hoặc thực hiện các dự án cụ thể hoặc làm công việc của luật sư nội bộ tại các địa điểm của khách hàng trong thời gian cố định theo thỏa thuận của hai bên.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: Thay số điện thoại  hoặc email cho chúng tôi tại: Thay email “> Thay email . Hoặc điền vào form dưới đây

Comments are closed.