Đào tạo kiến thức pháp luật kinh doanh bảo hiểm

Ngày 04/07/2020 và 11/07/2020, Big Data Law phối hợp cùng VICS Corp đã tổ chức buổi đào tạo Pháp luật kinh doanh bảo hiểm và ứng dụng với đại lý nhân thọ đem tới nhiều kiến thức pháp luật bổ ích cho các đại lý bảo hiểm