Quản Trị Doanh Nghiệp & Tuân Thủ Pháp Luật

Quản trị doanh nghiệp là khuôn khổ những quy tắc và thực tiễn mà qua đó hội đồng quản trị một công ty có thể bảo đảm tính chịu trách nhiệm, sự công bằng và tính minh bạch trong mối quan hệ của công ty với tất cả các bên liên quan (bao gồm các nhà tài chính, khách hàng, nhà quản lý, nhân viên, chính quyềncộng đồng). Bigdata Law có thể cung cấp cho khách hàng những tư vấn toàn diện về quản trị doanh nghiệp cũng như việc tuân thủ pháp luật mà qua đó giảm bớt hoặc phòng tránh được những rủi ro về trách nhiệm dân sự, hình sự, phạt hành chính hoặc các rủi ro khác có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới doanh nghiệp, bảo đảm danh tiếng và hình ảnh của tổ chức và cá nhân được bảo vệ.

Phước và Associates đã hỗ trợ nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cũng như mọi loại hình doanh nghiệp trong nước trong việc rà soát, phát triển và hỗ trợ việc thực hiện những chương trình mang tính đạo đức và tuân thủ pháp luật phù hợp với các luật, quy định, quy tắc và chính sách, văn hóa của Việt Nam nhằm ngăn ngừa và phát hiện việc vi phạm pháp luật. Những luật sư tuân thủ của chúng tôi hướng tới việc bảo đảm rằng khách hàng có một chương trình toàn diện và tại chỗ để hướng dẫn họ và các nhân viên của họ tiến hành công việc kinh doanh theo quy tắc đạo đức và tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý.

Phước và Associates thiết kế và điều chỉnh các chương trình tuân thủ pháp luật để đáp ứng những yêu cầu kinh doanh của từng khách hàng, có tính đến cấu trúc tổ chức và quản lý, văn hóa và nhu cầu hiện có của doanh nghiệp. Chúng tôi theo một cách tiếp cận theo nhóm với chi phí hiệu quả trong việc phát triển và cập nhật cho chương trình tuân thủ pháp luật của khách hàng. Những luật sư tuân thủ của chúng tôi có kinh nghiệm trong những lĩnh vực như lao động, môi trường, chống hối lộ, sở hữu trí tuệ đồng thời tư vấn cho khách hàng về việc quản lý những tranh chấp nội bộ và với bên ngoài, kiện tụng và những rủi ro về mặt pháp lý khác.

Chuyên môn của chúng tôi bao gồm:

  • Thành phần, hoạt động và thủ tục đối với Hội động quản trị;
  • Phát triển điều lệ Hội đồng quản trị, các hướng dẫn quản trị, quy tắc ứng xử và chương trình, chính sách, thủ tục khác của doanh nghiệp;
  • Những yêu cầu về công bố liên quan tới quản trị doanh nghiệp;
  • Hệ thống tự đánh giá quản trị doanh nghiệp;
  • Nhiệm vụ và trách nhiệm ủy quyền của giám đốc và nhân viên; các khoản phải trả cho nhựng quản trị điều hành; Tuân thủ những yêu cầu về đạo đức và pháp luật; Nghĩa vụ của giám đốc trong các giao dịch kiểm soát;
  • Kế thừa của cấp lãnh đạo;
  • Điều tra nội bộ;
  • Những thay đổi về pháp luật, và triển khai các kế hoạch thực hiện cụ thể về quản trị doanh nghiệp;
  • Quản lý rủi ro.

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ Quản trị doanh nghiệp và Tuân thủ pháp luật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ liên hệ trực tiếp đến số: Thay số điện thoại  hoặc email cho chúng tôi tại: Thay email “> Thay email . Hoặc điền vào Form dưới đây

Comments are closed.