Thành lập vàn năm 2019, Big Data Law luôn phấn đấu với mục tiêu cung cấp dịch vụ pháp lý hiệu quả nhất cho khách hàng

Năm 2019 Được cấp Giấy đăng ký hoạt động theo Giấy phép số 01021643/ĐKHĐ của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Năm 2020 Số lượng khách hàng trong và ngoài nước sử dụng dịch vụ pháp lý của công ty có những bước phát triển ở mức +20
Năm 2021 Thành lập chi nhánh Nam Định theo Giấy phép số 0706.0038/TP//ĐKHĐ của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định