“Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa. Anh có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn anh. Nếu anh không thể tìm được luật sư, anh sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi. Anh có thể trả lời câu hỏi khi không có luật sư, nhưng anh vẫn có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào để chờ sự có mặt của luật sư”. Quyền Miranda theo Luật pháp Hoa Kỳ.

Tại Việt Nam nếu có sự tham gia của Luật sư ngày ở giai đoạn đầu của vụ án Hình sự sẽ hạn chế rất nhiều sai xót, thậm chị là oan sai. Với sự có mặt của những Luật sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Hình sự, Big Data Law tự tin đem lại cho Quý khách hàng những phương án giải quyết tối ưu nhất.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết liệu chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề giải quyết vụ án Hình sự ra sao, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0902.026.848 hoặc email cho chúng tôi tại: bigdatalaw.vn@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!