• Big Data Law được thành lập Luật sư Ngô Thành – Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các Tổng công ty ở vị trí Trưởng phòng; Giám đốc Ban Pháp chế và các đồng sáng lập là các Luật sư và chuyên gia trong các lĩnh vực pháp lý khác nhau.
  • Hiện nay, Big Data Law là nhà cung cấp tư vấn, tranh tụng toàn diện với các Luật sư và các Chuyên gia trong các lĩnh vực: Bảo hiểm (Phi nhân thọ); Đất đai, Hình sự, Lao động và Thu hồi công nợ…
  • Big Data Law thành lập với mục tiêu kết hợp khả năng của mỗi cá nhân và tiến bộ khoa học công nghệ để đem lại sự thuận tiện để đạt được lợi ích tối ưu tới Quý khách hàng.

 

Bạn vui lòng tải chi tiết hồ sơ của Big Data Law theo đường link dưới đây: