Tư Vấn Nội Bộ

Chúng tôi nhận thức được rằng một số khách hàng do quy mô và những hạn chế về mặt tài chính mà không thể thuê được chuyên gia pháp lý nội bộ (chuyên gia pháp lý làm việc thường xuyên cho công ty để nhận tiền lương định kỳ) và vì vậy có một bộ phận đặc biệt được gọi là “Tư vấn nội bộ” được thành lập trong Phuoc & Associates. Nhóm này phụ trách đáp ứng những nhu cầu pháp lý trong việc kinh doanh thường ngày của khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi và các chuyên gia pháp lý được cung cấp như là một giải pháp với chi phí hiệu quả, cho phép chủ sở hữu doanh nghiệp có thể thực hiện tốt nhất những công việc của họ để điều hành doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp mà nhu cầu pháp lý là lớn, một trong số những luật sư của chúng tôi có thể tới làm việc toàn thời gian tại văn phòng của khách hàng.

Dịch vụ này dựa trên nền tảng giá trị và giúp khách hàng cắt giảm những chi phí pháp lý đồng thời tận dụng được chuyên môn về pháp luật của công ty chúng tôi. Dịch vụ này được điều chỉnh chp phù hợp đối với từng khách hàng, nhưng phí dịch vụ trong hầu hết các trường hợp đều hợp lý hơn so với hóa đơn phí đối với dịch vụ pháp lý thông thường mà chúng tôi nhận được từ các khách hàng mà chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý tại từng thời điểm. Mỗi khách hàng đều sẽ có một luật sư được chúng tôi chỉ định mà khách hàng có thể liên lạc vào bất kỳ lúc nào cần thiết, và chuyên gia pháp lý đó sẽ giám sát sự đại diện pháp lý của khách hàng với một sự chú ý đặc biệt tới những mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

Những công việc chính của dịch vụ Tư vấn nội bộ bao gồm:

 • Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên, Rà soát những vấn đề về lợi ích của người lao động
 • Rà soát và sửa đổi sổ tay nhân viên và nội quy lao động của công ty
 • Kiểm toán các trách nhiệm về ủy thác, rà soát và phân tích hợp đồng
 • Cam kết không cạnh tranh
 • Tư vấn cho khách hàng để kiểm soát những rủi ro về pháp lý
 • Thẩm tra chi tiết về M&A
 • Đàm phán hợp đồng thuê
 • Thỏa thuận về nhà thầu độc lập
 • Cung cấp tư vấn qua điện thoại cho các giám đốc điều hành và nhà quản lý
 • Xác định, điều chỉnh, gắn kết và quản lý đặc biệt ngoài tư vấn
 • Lựa chọn, đánh giá và rà soát thực thể kinh doanh
 • Cung cấp chức năng thư ký cho doanh nghiệp
 • Chuẩn bị biên bản họp và nghị quyết cho doanh nghiệp
 • Lên kế hoạch kinh doanh
 • Đàm phán giải quyết tranh chấp
 • Cắt giảm lao động, các vấn đề liên quan đến việc cấp phép

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ Tư vấn nội bộ của Phuoc & Associates, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: Thay số điện thoại  hoặc email cho chúng tôi tại: Thay email “> Thay email . Hoặc điền vào form dưới đây

Comments are closed.