Đất đai – Thừa kế

Tranh chấp về đất đai chiếm tỷ trọng lớn về tranh chấp ở Việt Nam

Các tranh chấp về nhà đất như tranh chấp quyền sử dụng đất, chia tài sản chung, chia thừa kế, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng bất động sản…thường xuyên xảy ra với tính chất vụ việc ngày càng rất phức tạp, trong cùng một vụ án nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp, một số vụ có giá trị tranh chấp rất lớn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết liệu chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai ra sao, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0902.026.848 hoặc email cho chúng tôi tại: bigdatalaw.vn@gmail.com.