Bất Động Sản

Với hơn 15 chuyên gia pháp lý về bất động sản và những chuyên gia khác trong 03 văn phòng, việc hành nghề về Bất động sản của chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng khắp cả nước bất kỳ khi nào họ cần đến.

Được biết đến trong việc xử lý các giao dịch với đủ tầm cỡ và mức độ phức tạp, chúng tôi đại diện cho các công ty lớn, các nhà phát triển vùng và quốc gia, các quỹ cổ phần tư nhân, các nhà đầu tư về quyền sở hữu, sử dụng và bỏ vốn đối với bất động sản (đối với nhà ở, du lịch, cơ sở hạ tầng, khách sạn, thương mại, v.v.). Làm việc song song với các luật sư thuế của chúng tôi, chúng tôi có được sự tán dương về năng lực trong lĩnh vực quỹ đầu tư bất động sản, đặc biệt là trong việc gây quỹ xuyên biên giới.

Chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc mua, bán, bỏ vốn, tái cơ cấu nợ và tái cơ cấu, phát triển, đầu tư bởi các thực thể nước ngoài, thuê lại, thuê và sử dụng đất, xây dựng, phát triển và dự án, liên doanh, tái cấu trúc thuế, nợ khó đòi và đầu tư vốn cổ phần, tái cấu trúc tài chính & phá sản, v.v. Trong mấy năm vừa qua, các luật sư bất động sản của công ty chúng tôi liên tục được các tạp chí Legal 500, Chambers & Partners, ALB và nhiều tạp chí khác xếp hạng là một trong những luật sư cá nhân hàng đầu ở Việt Nam về bất động sản và dự án cơ sở hạ tầng.

Cácchuyên gia pháp lý về bất động sản của chúng tôi tư vấn về các vấn đề phức tạp với sự đáp ứng phi thường – một sự kết hợp đã tách chúng tôi ra khỏi những hầu hết những công ty luật khác tại Việt Nam. Chúng tôi thể hiện sự hiểu biết thấu đáo về các mục tiêu của khách hàng bằng cách mỗi luật sư cộng sự giám sát một việc, kết hợp một đội ngũ luật sư và trợ lý pháp lý đầy kinh nghiệm và tiết kiệm chi phí để quản lý dự án đó. Bằng cách điều hành mỗi nhóm một cách cẩn thận, chúng tôi có thể duy trì chất lượng và kiểm soát chi phí và một phong cách làm việc linh hoạt. Chúng tôi cũng làm việc tốt như vậy với khách hàng trong lĩnh vực bất động sản và những người mà mô hình kinh doanh của họ lấy bất động sản làm tài sản chiến lược chính. Chúng tôi hợp tác thường xuyên với các Bộ phân hành nghề khác của Phuoc & Associates, bao gồm Thuế, và Lao động và Việc làm, cùng với nhiều bộ phận lĩnh vực hành nghề khác, để cung cấp các dịch vụ thuần thục và có phối hợp cho khách khàng, đối với bất kỳ nhu cầu giao dịch nào.

a. Bất động sản

Các luật sư về tái cơ cấu nợ trong bất động sản của chúng tôi đại diện cho bên cho vay và bên vay trong việc chuyển nợ trong bất động sản khắp cả nước. Chúng tôi có nguồn lực rộng rãi để xử lý các khoản nợ khó đòi cho cả người cho vay lẫn người vay.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tái cơ cấu nợ khó đòi và thu hồi các tài sản thế chấp bằng phương tiện pháp luật hoặc phi pháp luật;
  • Tư vấn cho những người cho vay và các nhà đầu tư là các thể chế về thỏa thuận tiền tái cơ cấu nợ và các vấn đề khác trong việc tránh trách nhiệm của người cho vay;
  • Tư vấn cho khách hàng đang đối phó với các trục trặc tài chính đối với bên thứ ba, bao gồm các ngân hàng và những cơ sở tài chính khác đang gặp trục trặc;
  • Đại diện cho khách hàng trong việc tịch thu tài sản thế chấp của tòa án và các thủ tục thu hồi tài sản thế chấp;
  • Tư vấn cho khách hàng trong việc thương lượng và tái cơ cấu các dự án bất động sản gặp trục trặc, quy hoạch và chiến lược về thuế, bao gồm tái tổ chức và bỏ vốn hay đầu tư mới;
  • Tư vấn về bất động sản cho những vụ vỡ nợ, bao gồm việc hoãn thi hành án tịch thu tài sản thế chấp, trừ nợ, chế độ ưu đãi, chuyển nhượng lừa đảo, mua lại bằng vốn vay, và khả năng của con nợ sở hữu tài sản hay người được ủy thác để nhận hay từ chối việc cho thuê và các hợp đồng được thi hành;
  • Tư vấn cho khách hàng về việc tái cơ cấu nợ bên ngoài việc phá sản, bao gồm việc cơ cấu và thực hiện các thỏa thuận điều chỉnh nợ, trao đổi và bán tài sản, và chuyển nhượng thay cho tịch thu tài sản thế chấp;

Xem Chi Tiết Tư Vấn Về Bất Động Sản

b. Cho Thuê

Các luật sư hành nghề về Bất động sản của chúng tôi có kiến thức và kỹ năng để xử lý cơ cấu tài chính của những vụ cho thuê văn phòng và thương mại phức tạp trong nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm cả việc bán/thuê lại.

Xem Chi Tiết Tư Vấn Cho Thuê Trong Bất Động Sản

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề Bất động sản, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: Thay số điện thoại  hoặc điền vào form dưới đây.

Comments are closed.